Tuotteemme ja Palvelumme

vaestonsuojelu_nostolaatikko.jpgpaloturvallisuus_nostolaatikko.jpgopastus_paalinkki.jpgpelastussuunnitelman_nostolaatikko.jpg

Väestönsuojelu

Pelastuslain 379/2011 tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379

Taloyhtiöillä on velvollisuus omatoimisesti varautua henkilöiden, omaisuuden ja ympäristönsuojaamiseen vaaratilanteissa silloinkin, kun taloyhtiöissä ei ole väestönsuojaa. Käytännössä taloyhtiöissä pitää olla vähintään suojeluhenkilöstön turvallisuusvälineistö.

 • Väestönsuojan vuosihuolto tulee suorittaa vuosittain.
 • Väestönsuojan paine- ja tiiveyskoe tulee suorittaa 10 vuoden välein.

Aina ennen väestönsuojan tiiveyskokeen suorittamista, suositellaan tehtäväksi väestönsuojan vuosihuolto. Vuosihuollolla varmistutaan väestönsuojan tiiveyskoevalmiudesta.

PALVELUMME VÄESTÖNSUOJIIN:

 1. Väestönsuojan tarkastuskartoitus
 2. Varusteiden kartoitus ja varustaminen
 3. Turvallisuushenkilöstön varusteiden kartoitus ja varustaminen
 4. Vuosihuolto
 5. Muut korjaus- ja huoltotyöt
 6. Paine- ja tiiveyskokeet
 7. Vuosihuoltopäiväkirja
 8. Säteilymittareiden kalibroinnit
 9. Vuosihuoltosopimukset

pyyda_tarjous_painike.jpg

Paloturvallisuus

Palovaroitin on halpa henkivakuutus!

Sisäasiainministeriön asetus pelastuslakiin palovaroittimen sijoittamisesta ja kunnossapidosta 239/2009 http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090239. Asetus koskee asuntojen haltijoita ja omistajia sekä majoitustilojen ja hoitolaitoksien toiminnanharjoittajia.

Asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellarikerrokset ja ullakot on varustettava vähintään yhdellä palovaroittimella. Asunnon jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60 m2:ä kohden on oltava vähintään yksi palovaroitin. Majoitustiloista ja hoitolaitoksista on omat säännöksensä.

Palovaroittimella tarkoitetaan laitetta, joka havaitsee savun tai alkavan palon ja hälyttää paikallaolijat. Hälytyksen tulee kuulua asunnon kaikkiin huoneisiin. Palovaroitin on pidettävä toimintakunnossa eli sen toiminta pitää testata säännöllisesti. Palovaroitinta asennettaessa on huomioitava laitteen valmistajan antamat ohjeet sijoituksesta. Väärin asennettu palovaroitin voi ongelmatilanteessa olla hyödytön.

Käytämme ainoastaan lithium-kennoilla varustettuja palovaroittimia, jotka täyttävät yhdenmukaistetun tuotestandardin SFS-EN 14604 vaatimukset. Valtioneuvoston asetus pelastuslakiin palovaroittimien teknisistä ominaisuuksista 291/2009http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090291.

Suosittelemme ammattitaitoisen ja kokeneen asentajamme käyttöä asennuksissa!

hyva_tietaa_paloturvallisuudesta_linkki.jpglisatietoa_icas-palovaroittimesta.jpg

PALOVAROITINPALVELUMME:

 1. Palovaroittimien tarkastuskartoitus kiinteistössä
 2. Kartoituksen raportointi kiinteistön edustajalle
 3. Puuttuvien palovaroittimien toimitus, viallisten vaihtaminen ja asennus                       (Hävitämme vanhat palovaroittimet asianmukaisesti ongelmajätteenä.)
 4. Palovaroittimien asennussuunnitelmat ja asennukset                            
 5. Vuosisopimukset tarkastuksista ja huoltotoimenpiteistä
 6. Opastus ja koulutus käytöstä ja huollosta

pyyda_tarjous_painike.jpg

OPASTUS

Opasteet

Opasteiden tarkoitus on ohjata ja neuvoa kiinteistöissä ja kiinteistöjen alueilla liikkuvia asukkaita ja muita toimijoita kuten vieraita, kiinteistönhoitajia, asennusliikkeiden edustajia tai pelastushenkilökuntaa, esim. ambulanssin henkilökuntaa.

Opasteet ovat olennainen osa kiinteistön turvallisuutta ja ne helpottavat ongelmien ratkomisessa ja vahinkojen välttämisessä. Vahingon laajenemisen estämiseksi on tärkeää löytää nopeasti esim. veden pääsulku, sähköpääkeskus, lämmönjakohuone, jne. Tulipalon sattuessa on nopean pelastautumisen kannalta olennaista havaita kerrosnumerointi ja poistumisreittien opasteet. Yleishyödylliset opasteet, kuten sauna, pesutupa, jne. lisäävät asumismukavuutta ja asukkaiden viihtyvyyttä. Joukko opasteita, kuten esim. poistumisreitti-, paloalan, lämmönjako-, veden pääsulkuopasteet, jne. ovat pelastusviranomaisten vaatimuksesta useimmiten pakollisia.

OPASTEPALVELUMME:

 1. Opasteiden tarkastuskartoitus kiinteistössä
 2. Kartoituksen raportointi kiinteistön edustajalle
 3. Puuttuvien opasteiden toimitus ja asennus
 4. Liikennemerkit ja liikennemerkkien kiinnitystarvikke
 5. Aluekartat, ja niiden suunnittelu ja asennus kokonaispakettina
 6. Muut personoidut opasteet ja erikoiskilvet

pyyda_tarjous_painike.jpg

PELASTUSSUUNNITELMA

Pelastuslain 379/2011 tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379

Rakennuksen omistajalla ja/tai haltijalla on yleinen velvollisuus varautua vaaratilanteisiin. Vähintään kolmen asuinhuoneiston rakennuksissa edellytetään kirjallista pelastussuunnitelmaa. Siinä esitetään rakennukseen liittyvät vaaranpaikat ja riskit sekä annetaan ohjeet niiden ehkäisemiseksi ja vaaratilanteissa toimimiseksi. Taloyhtiössä vastuu pelastussuunnitelman laadinnasta, ylläpidosta ja viestinnästä on sen hallituksella. Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011.

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110407

Pelastussuunnitelman tarkoituksena on jatkuvasti kehittää:

 • Kiinteistöjen ja asukkaiden riskien tunnistamista
 • Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisyä
 • Varautumista onnettomuustilanteisiin ja niissä toimimiseen
 • Tutustuttaa asukkaat ja työntekijät oman kiinteistönsä turvallisuuteen

PELASTUSSUUNNITELMAN TULEE TOIMIA TODELLISESSA TILANTEESSA!

Pelastussuunnitelman voi toteuttaa lain edellyttämien velvoitteiden mukaisesti käyttämällä mallipohjia. Tässä menettelyssä on kuitenkin vaarana, että yleiset toimintaohjeluonnokset otetaan sellaisenaan käyttöön rakennuksissa, joihin ne eivät välttämättä sovi.

Pelastussuunnittelu tulisi tehdä juuri kyseistä kiinteistöä ajatellen ja niin, että järjestelyt oleellisen turvallisuustiedon välittämiseksi asukkaille ovat olemassa. Tarjoamme perehdytyksen pelastussuunnitelmaan sekä vastuuhenkilöille, että asukkaille.

TAN-Yhtiöt tarjoaa selkeän ja laadukkaan pelastussuunnitelman, joka on laadittu nimenomaista kiinteistöä varten. Sitä on helppo ylläpitää ja päivittää.

Voit huoletta jättää pelastussuunnitelman laadinnan kokeneelle ja ammattitaitoiselle asiantuntijallemme! Meillä on pitkäaikainen kokemus sekä asuin-, liike- että toimistorakennusten pelastussuunnitelmista.

PELASTUSSUUNNITELMA LAADITAAN VAIHEITTAIN

 1. Pelastussuunnitelman laadinnan tai päivittämisen käynnistäminen
 2. Vaarojen ja riskien tunnistaminen
 3. Vaarojen ja riskien ehkäisy ja toimenpiteet
 4. Poikkeusoloja koskevien järjestelyjen lisääminen suunnitelmaan
 5. Toimintaohjeet erilaisia onnettomuuksia ja vaaratilanteita varten
 6. Pelastussuunnitelmasta tiedottaminen ja toimintaohjeiden jakelu
 7. Pelastussuunnitelman ylläpito

Vaiheiden tarkemmat toimenpiteet ja tehtävät löydät tämän linkin alta!

pyyda_tarjous_painike.jpg

tan_ylapalkki_2.2.2015.jpg