Paloturvallisuus

Palovaroitin on halpa henkivakuutus!

Sisäasiainministeriön asetus pelastuslakiin palovaroittimen sijoittamisesta ja kunnossapidosta 239/2009 http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090239. Asetus koskee asuntojen haltijoita ja omistajia sekä majoitustilojen ja hoitolaitoksien toiminnanharjoittajia.

icas_palovaroitin.png

Asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellarikerrokset ja ullakot on varustettava vähintään yhdellä palovaroittimella. Asunnon jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60 m2:ä kohden on oltava vähintään yksi palovaroitin. Majoitustiloista ja hoitolaitoksista on omat säännöksensä.

Palovaroittimella tarkoitetaan laitetta, joka havaitsee savun tai alkavan palon ja hälyttää paikallaolijat. Hälytyksen tulee kuulua asunnon kaikkiin huoneisiin. Palovaroitin on pidettävä toimintakunnossa eli sen toiminta pitää testata säännöllisesti. Palovaroitinta asennettaessa on huomioitava laitteen valmistajan antamat ohjeet sijoituksesta. Väärin asennettu palovaroitin voi ongelmatilanteessa olla hyödytön.

Käytämme ainoastaan lithium-kennoilla varustettuja palovaroittimia, jotka täyttävät yhdenmukaistetun tuotestandardin SFS-EN 14604 vaatimukset. Valtioneuvoston asetus pelastuslakiin palovaroittimien teknisistä ominaisuuksista 291/2009 http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090291.

Suosittelemme ammattitaitoisen ja kokeneen asentajamme käyttöä asennuksissa!

hyva_tietaa_paloturvallisuudesta_linkki.jpglisatietoa_icas-palovaroittimesta.jpg

Palovaroitinpalvelumme:

  1. Palovaroittimien tarkastuskartoitus kiinteistössä
  2. Kartoituksen raportointi kiinteistön edustajalle
  3. Puuttuvien palovaroittimien toimitus, viallisten vaihtaminen ja asennus (Hävitämme vanhat palovaroittimet asianmukaisesti ongelmajätteenä.)
  4. Palovaroittimien asennussuunnitelmat ja asennukset
  5. Vuosisopimukset tarkastuksista ja huoltotoimenpiteistä
  6. Opastus ja koulutus käytöstä ja huollosta


pyyda_tarjous_painike.jpg